Pages

Analiza robne razmjene Ličko - senjske županije
Analiza robne razmjene Ličko - senjske županije
Antonija Gabelica
U teorijskom dijelu završnog rada definirani su osnovni pojmovi, prikazane su odrednice te važnost robne razmjene s mikro i makro aspekta gospodarstva. Također, pojašnjeni su instrumenti i postupci analize robne razmjene. U analitičkom dijelu završnog rada, izvršeno je više vrsta analiza i prikazano je stanje, obilježja i specifičnosti robne razmjene Republike Hrvatske, s naglaskom na analizu robne razmjene Ličko-senjske županije. Svrha završnog rada je prikazati stanje i...
Analiza sustava goriva automobila Audi a3
Analiza sustava goriva automobila Audi a3
Marko Rukavina
U ovome završnom radu istraţene su, opisane i definirane vrste ubrizgavanja goriva kod dizelskih motora s unutarnjim izgaranjem, njihovo funkcioniranje, razvijanje od mehanički reguliranih visokotlačnih crpki pa do elektronički reguliranih sustava pomoću elektroničkoga regulacijskog ureĎaja EDC (engl. Electronic Diesel Control). Detaljno je istraţen i proučen sustav za gorivo na automobilu Audi A3 koji se sastoji od spremnika za gorivo, dovodnih, odvodnih i visokotlačnih...
Analiza sustava za hlađenje motora kod cestovnih vozila
Analiza sustava za hlađenje motora kod cestovnih vozila
Kristijan Orlović
Sustav za hlađenje motora je vrlo bitan dio za pravilno funkcioniranje rada motora u vrućim ljetnim, ali također i u hladnim zimskim mjesecima. Radi održavanja pravilnog rada, bilo koji stroj potrebno je dovesti na radnu temperaturu te ga na njoj i održavati. Pogonski stroj automobila je termički motor koji toplinsku energiju pretvara u mehanički rad, stoga je potreban sustav za hlađenje motora zbog veće učinkovitosti rada motora. U ovom je radu iznesen detaljan prikaz sustava...
Analiza sustava za paljenje automobila"OPEL INSIGNIA "
Analiza sustava za paljenje automobila"OPEL INSIGNIA "
Janko Žgela
Na početku razvoja motora s unutarnjim izgaranjem paljenje radne smjese u cilindru motora, u točno određenom trnutku, bilo je jedan od najvećih problrema, a na toj razvojnoj razini prosto nerješiv. Rješenja su se stalno smjenjivala, ali ni jedno nije u potpunosti zadovoljavalo. Taj problem je kvalitetno i trajno riješen tek uvođenjem visokonaponskog paljenja. Zadatak sustava za paljenje cestovnog motornog vozila je inicirati i u pravom trenutku upaliti smjesu goriva i zraka pri svim...
Analiza tehničkog pregleda vozila u Krapinsko - Zagorskoj Županiji
Analiza tehničkog pregleda vozila u Krapinsko - Zagorskoj Županiji
Juraj Levanić
U ovome završnom radu pod naslovom Analiza tehničkog pregleda vozila u Krapinsko-zagorskoj županiji istražena je, proučena i opisana stanica za tehnički pregled vozila Presečki grupa d.o.o., navedeni su dijelovi stanica za tehnički pregled vozila, njeni uređaji i opisani postupak rada nadzornika u stanicama za tehnički pregled vozila. Opisan je povijesni razvoj stanica za tehnički pregled vozila u Republici Hrvatskoj te je opisano sadašnje stanje. Navedena je i objašnjena...
Analiza trakastih transportera
Analiza trakastih transportera
Adam Matak
Razvojem svijesti i stjecanjem novih znanja, društvo je nastojalo olakšati si, ali i ubrzati način transportiranja supstrata, gdje svoje mjesto upravo pronalazi trakasti transporter. U ovome završnom radu istražne je i proučena nastanak i razvoj toga vrlo značajnoga prekrcajnog sredstva s neprekidnim djelovanjem. Analizirani su njegovi osnovni dijelovi i proračuni potrebni za izbor odgovarajuće trake samog transportera. Početkom industrijske revolucije trakasti transporteri su...
Analiza troškova na primjeru Pučkog otvorenog učilišta,,Dr. Ante Starčević" Gospić
Analiza troškova na primjeru Pučkog otvorenog učilišta,,Dr. Ante Starčević" Gospić
Sead Olomani
Teorija troškova proučava troškove i njihov utjecaj na uspjeh poduzeća. Najjednostavnije, troškovi se mogu definirati kao novčani izraz utrošaka elemenata radnog procesa. Uprocesu stvaranja učinaka pojava troškova je nužnost. Suštinsko je pitanje u kojoj su mjeri utrošeni resursi osigurali traženu kvalitetu učinaka. U situacijama kada se troškovi počnu primicati ostvarenim prihodima, poslovanje pribjegava korištenju raznih metoda snižavanja troškova.Jedna od čestih je...
Analiza upravljačkog sustava cestovnog motornog votila TAM 150 T 11
Analiza upravljačkog sustava cestovnog motornog votila TAM 150 T 11
Željka Rožić
U ovome završnom radu istraženi su, opisani i definirani osnovni pojmovi o upravljanju, stabilnosti i upravljivosti cestovnih motornih vozila. Opisana su svojstva upravljivosti vozila, upravljaĉki prijenosnici, te znaĉaj i naĉin funkcioniranja hidrauliĉnih i elektriĉnih servo-ureĊaja. Detaljno je istražen i prouĉen upravljaĉki sustav automobila TAM 150 T 11, njegovo funkcioniranje, osnovni kvarovi i održavanje sustava. Na osnovu istraživanja zakljuĉeno je to da upravljaĉki...
Analiza uvoza Republike Hrvatske
Analiza uvoza Republike Hrvatske
Diana Ostović
Danas u svijetu ne postoji niti jedna zemlja koja je toliko velika i koja raspolaže svim potrebnim vrstama i količinama prirodnih bogatstava, a da nema potrebe trgovati sa svijetom. Vanjska trgovina je važna za cjelokupno gospodarstvo svake zemlje, pa tako i za Republiku Hrvatsku. Bez vanjske trgovine zemlja ne bi mogla biti konkurentna na svjetskom tržištu i ostvarivati devizna sredstva. Razmjenom roba i usluga s inozemstvom gospodarstvo jedne zemlje uključuje se u svjetsko...
Analiza važnosti ulaganja poduzeća u obrazovanje i intelektualni kapital
Analiza važnosti ulaganja poduzeća u obrazovanje i intelektualni kapital
Nikolina Mesić
Vrlo često poduzeća nisu svjesna važnosti ulaganja u obrazovanje svojih zaposlenika i stoga je cilj istraživanja prikazanog u ovom radu, dokazati važnost ulaganja poduzeće u obrazovanje i profesionalno usavršavanje zaposlenika. Istraživanje je provedeno na uzorku od 150 zaposlenika hrvatskih poduzeća. Rezultati istraživanja potvrđuju postavljene hipoteze. Naime, rezultati ukazuju da ulaganje u obrazovanje i profesionalno usavršavanje zaposlenika u značajnoj mjeri pridonosi...
Analiza viličara za manipulaciju kontejnera
Analiza viličara za manipulaciju kontejnera
Josip Ratković
U ovome završnom radu pod naslovom Analiza viličara za manipulaciju kontejnera istražena su, proučena i opisana prekrcaj na sredstva za manipulaciju kontejnera. Budući da u tome procesu najviše sudjeluju viličari, njima je u radu posvećena najveća pozornost. Viličari su skupina industrijskih vozila ili transportnih sredstava s glavnom zadaćom slaganja, odnosno podizanja i spuštanja, prijevoza te prekrcaj paletiziranoga i ne paletiziranog materijala. Prvi oblici viličara...
Ante Starčević i povijest pravaštva
Ante Starčević i povijest pravaštva
Nikolina Golac Pezelj
Hrvatski političar Ante Starčević rođen je 23. svibnja 1823. godine u Velikom Žitniku blizu Gospića. Školovanje je započeo u Klancu, mjestu u Lici, a nastavio u Zagrebu, Senju i Pešti, gdje doktorira filozofiju. Po povratku u Zagreb pridružuje se Ilirskom pokretu razočaran politikom bečkih vlasti prema Hrvatskoj. Godine 1861. osniva Stranku prava, zajedno s Eugenom Kvaternikom, kojega je upoznao za vrijeme zagrebačkoga studiranja. Iste godine postaje bilježnik Riječke...

Pages