Pages

Analiza kočnog sustava cestovnog motornog vozila TAM 150 T 11
Analiza kočnog sustava cestovnog motornog vozila TAM 150 T 11
Mateo Poplašen
Kočni sustav osobnog vozila mora zadovoljavati zahtjeve što kraćeg zaustavnog puta te biti pouzdan i siguran u prometu. Mora besprijekorno funkcionirati u svakom trenutku kako bi mogao usporiti i zaustaviti vozilo zbog bezopasnog zaustavljanja pri pojavi crvenoga semaforskog svjetla ili prilikom intenzivnog kočenja, kako bi se izbjegla neočekivana opasnost. U ovome završnom radu istraženi su, opisani i definirani osnovni pojmovi o kočnom sustavu cestovnih motornih vozila....
Analiza lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj
Analiza lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj
Nikolina Borovac
U završnom radu pod naslovom „Analiza lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj“ analizirani su pojmovi lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, kako se lokalna samouprava razvijala od osamostaljenja Republike Hrvatske. Nadalje su analizirane karakteristike sustava lokalne samouprave u RH te koji su važni propisi, tj. pravni akti vezani za lokalnu samoupravu i njene poslove. Koja su tijela jedinice lokalne samouprave, kakav je nadzor rada lokalne samouprave te kakvo je prostorno...
Analiza održavanja automobila Renault Clio Storia
Analiza održavanja automobila Renault Clio Storia
Renata Bubić
Jedna od vrlo bitnih značajki svih tehničkih sustava, pa prema tome i cestovnih motornih vozila, jeste to da im se u razdoblju korištenja mijenja stanje. Rezultat te promjene je pojava otkaza. Tako je rad automobila praćen pojavom otkaza koji dovode do poremećaja funkcioniranja ili do potpunog prekida funkcioniranja sustava. Najveći broj tehničkih sustava, uključujući cestovna motorna vozila, moţe se popravljati. Odgovarajućim intervencijama moţe se spriječiti ili odgoditi...
Analiza pokazatelja likvidnosti i solventnosti i njihova važnost u donošenju poslovnih odluka na primjeru društva HUP  Zagreb d. d
Analiza pokazatelja likvidnosti i solventnosti i njihova važnost u donošenju poslovnih odluka na primjeru društva HUP Zagreb d. d
Anamarija Bićanić
Nelikvidnost i insolventnost poduzeća najznačajniji su problemi poslovanja poduzeća u Republici Hrvatskoj i gospodarstvu općenito jer takva poduzeća obično idu u stečaj, što povećava krug nelikvidnosti i nezaposlenost. Za poduzeće je važno da iz svoje imovine može pravovremeno podmirivati svoje obveze i da mu je vrijednost imovine veća od iznosa obveza, tj. da ne postane nelikvidno i insolventno. Odgovarajuće upravljanje imovinom poduzeća i rizikom likvidnosti te usklađivanje...
Analiza poreznog sustava Republike Hrvatske
Analiza poreznog sustava Republike Hrvatske
Ankica Kasumović
Tema završnog rada je analiza poreznog sustava Republike Hrvatske. U radu je autorica obuhvatila sljedeća poglavlja; teorijske osnove poreza i oporezivanja, pojam i karakteristike poreza, klasifikacija (vrste) poreza, ciljevi oporezivanja, porezna naĉela, po Autorica je posebnu pozornost pridodala poreznim skupinama u RH te obrazloţenju kako one djeluju i koju ulogu imaju u ţivotu graĊana kao obveznim davanjima.
Analiza posjetitelja Memorijalnog centra Nikola Tesla u Smiljanu
Analiza posjetitelja Memorijalnog centra Nikola Tesla u Smiljanu
Željka Horvatović
U radu je prikazana analiza posjetitelja Memorijalnog centra Nikola Tesla u Smiljanu pri kojoj su korišteni primarni podaci dobiveni osobnim istraživanjem autorice rada.Istraživanjem je obuhvaćen reprezativni uzorak ispitanika koji dolaze s područja Ličko -senjske županije i susjednih županija.Podatci su istiniti i vjerodostojni te prikazuju stvarnu sliku posjetitelja i ljubitelja životnog dijela najvećeg uma ovih prostora, čovjeka koji je svojim radom osvijetlijo svijet i bez...
Analiza rentabiliteta proizvodnje proizvodnog poduzeća,,Kraš"
Analiza rentabiliteta proizvodnje proizvodnog poduzeća,,Kraš"
Lucija Kikić Maračić
nalizom rentabiliteta poduzeća dolazimo do podataka potrebnih za podrobnije razumijevanje poslovanja tvrtke i donošenje relevantnih poslovnih odluka. Analizom kljuĉnih pokazatelja uspješnosti poslovanja poduzeća, analizirane su kljuĉne vrijednosti financijskih izvještaja Kraš d.d. u razdoblju od 2008. do 2012. godine. kako bi se ocijenila uspješnost poslovanja te utvrdili trendovi koji opisuju financijski poloţaj tvrtke. Statistiĉkim testovima utvrĊeno je da ni globalna ekonomska...
Analiza sustava goriva automobila Audi a3
Analiza sustava goriva automobila Audi a3
Marko Rukavina
U ovome završnom radu istraţene su, opisane i definirane vrste ubrizgavanja goriva kod dizelskih motora s unutarnjim izgaranjem, njihovo funkcioniranje, razvijanje od mehanički reguliranih visokotlačnih crpki pa do elektronički reguliranih sustava pomoću elektroničkoga regulacijskog ureĎaja EDC (engl. Electronic Diesel Control). Detaljno je istraţen i proučen sustav za gorivo na automobilu Audi A3 koji se sastoji od spremnika za gorivo, dovodnih, odvodnih i visokotlačnih...
Analiza sustava za hlađenje motora kod cestovnih vozila
Analiza sustava za hlađenje motora kod cestovnih vozila
Kristijan Orlović
Sustav za hlađenje motora je vrlo bitan dio za pravilno funkcioniranje rada motora u vrućim ljetnim, ali također i u hladnim zimskim mjesecima. Radi održavanja pravilnog rada, bilo koji stroj potrebno je dovesti na radnu temperaturu te ga na njoj i održavati. Pogonski stroj automobila je termički motor koji toplinsku energiju pretvara u mehanički rad, stoga je potreban sustav za hlađenje motora zbog veće učinkovitosti rada motora. U ovom je radu iznesen detaljan prikaz sustava...
Analiza sustava za paljenje automobila"OPEL INSIGNIA "
Analiza sustava za paljenje automobila"OPEL INSIGNIA "
Janko Žgela
Na početku razvoja motora s unutarnjim izgaranjem paljenje radne smjese u cilindru motora, u točno određenom trnutku, bilo je jedan od najvećih problrema, a na toj razvojnoj razini prosto nerješiv. Rješenja su se stalno smjenjivala, ali ni jedno nije u potpunosti zadovoljavalo. Taj problem je kvalitetno i trajno riješen tek uvođenjem visokonaponskog paljenja. Zadatak sustava za paljenje cestovnog motornog vozila je inicirati i u pravom trenutku upaliti smjesu goriva i zraka pri svim...
Analiza tehničkog pregleda vozila u Krapinsko - Zagorskoj Županiji
Analiza tehničkog pregleda vozila u Krapinsko - Zagorskoj Županiji
Juraj Levanić
U ovome završnom radu pod naslovom Analiza tehničkog pregleda vozila u Krapinsko-zagorskoj županiji istražena je, proučena i opisana stanica za tehnički pregled vozila Presečki grupa d.o.o., navedeni su dijelovi stanica za tehnički pregled vozila, njeni uređaji i opisani postupak rada nadzornika u stanicama za tehnički pregled vozila. Opisan je povijesni razvoj stanica za tehnički pregled vozila u Republici Hrvatskoj te je opisano sadašnje stanje. Navedena je i objašnjena...
Analiza troškova na primjeru Pučkog otvorenog učilišta,,Dr. Ante Starčević" Gospić
Analiza troškova na primjeru Pučkog otvorenog učilišta,,Dr. Ante Starčević" Gospić
Sead Olomani
Teorija troškova proučava troškove i njihov utjecaj na uspjeh poduzeća. Najjednostavnije, troškovi se mogu definirati kao novčani izraz utrošaka elemenata radnog procesa. Uprocesu stvaranja učinaka pojava troškova je nužnost. Suštinsko je pitanje u kojoj su mjeri utrošeni resursi osigurali traženu kvalitetu učinaka. U situacijama kada se troškovi počnu primicati ostvarenim prihodima, poslovanje pribjegava korištenju raznih metoda snižavanja troškova.Jedna od čestih je...

Pages