Paginacija

Zaposlenici i njihova uloga u organizaciji
Zaposlenici i njihova uloga u organizaciji
Snježana Ivančić
Organizacija je važna karika svakog poslovanja. Raspodjela poslova u poduzeću čine jednu strukturu poduzeća koju upotpunjavaju njezini zaposlenici brinući se da se poslovi u organizaciji obave što kvalitetnije uz što manje napore. Cilj organizacije je stvoriti određene odnose ljudi u organizaciji s određenim zadacima. Kako bi se stvorili ti odnosi važno je odrediti strukturu organizacijskih jedinica u nekom poduzeću. Svaku organizacijsku jedinicu nadzire menadžer koji ima važan...
Zasnivanje radnog odnosa
Zasnivanje radnog odnosa
Marin Dujmović
Pravo na rad i slobodu rada ustavno je pravo svakog državljanina Republike Hrvatske. Kao prvi i temeljni korak u ostvarenju tog prava i svih ostalih radnopravnih obveza i prava, je zasnivanje radnog odnosa. Ono je u Republici Hrvatskoj uređeno Zakonom o radu. Odredbe tog zakona omogućavaju subjektima u radnopravnom odnosu definiranje obveza, uvjeta rada, plaće i ostalih sličnih prava koja uređuju njihov odnos. Dokument koji je ključan u zasnivanju radnog odnosa je ugovor o radu koji...
Zasnivanje radnog odnosa
Zasnivanje radnog odnosa
Antonela Vrban
Tema završnog rada je „Zasnivanje radnog odnosa“. Ovim radom obuhvaćen je pojam Radnog prava. Radno pravo ima posebno značenje u svakom društvu, s obzirom na to da je jedna od najrazvijenijih pravnih grana. Nadalje, u radu pobliže su objašnjeni izvori radnog prava (međunarodni, univerzalni i nacionalni), kolektivni ugovor, ugovor o radu i pravilnik o radu, radni odnos, razlika između radnog odnosa i ugovora o radu, pojmovi kao što su poslodavac, radnik i dr. Sve je u radu...
Zaštita ljudi i roba u pomorskom prometu
Zaštita ljudi i roba u pomorskom prometu
Domagoj Radoš
Kako bi se zaštitiča materijalna dobra kao i ljudski životi, sve se više uvodi prijevoz robe kontejnerima. Prijevoz robe je događaj koji je obilježavao pomorstvo 20. Stoljeća te omogićio jednostavnije i brže rukovanje teretom i prijevoz tereta od vrata do vrata. Danas se približno 85-90% tereta prevozi u kontejnerima ukrcanim na kontejnerske brodove. Masovna upotreba kontejnera kao sredstva prijevoza i rast svjetske trgovačke flote, naročito porast brodova specijaliziranih za...
Zaštita ljudi i roba u pomorskom prometu
Zaštita ljudi i roba u pomorskom prometu
Domogoj Radoš
Kako bi se zaštitila materijalna dobra kao i ljudski životi, sve se više uvodi prijevoz robe kontejnerima. Prijevoz robe je događaj koji je obilježio pomorstvo 20. Stoljeća te omogućio jednostavnije i brže rukovanje teretom i prijevoz tereta od vrata do vrata. Danas se približno 85-90% tereta prevozi u kontejnerima ukrcanim na kontejnerske brodove. Masovna upotreba kontejnera kao sredstva prijevoza i rast svjetske trgovačke flote, naročito porast brodova specijaliziranih za...
Zaštita na radu i profesionalne bolesti
Zaštita na radu i profesionalne bolesti
Ivica Hudorović
Ovaj završni rad napisan je u okviru kolegija radno i socijalno pravo akademskoj godini 2014./2015. pod mentorstvom prof. dr.sc. Marinka Đ. Učura, kojem se zahvaljujem na ukazanoj stručnoj pomoći i iskazanoj susretljivosti pri pisanju završnog rada. U ovom završnom radu obrađena je tema zaštita na radu i profesionalne bolesti, koje se mogu pojaviti kao posljedica neispravnoga rada. Osnovni cilj završnog rada je navesti osnovna pravila zaštite na radu kojih se poslodavci i radnici...
Zaštita osobnih podatka
Zaštita osobnih podatka
Lucija Glavan
Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj ustavna je kategorija zajamčena svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. Ista se u Republici Hrvatskoj uređuje Zakonom o zaštiti osobnih podataka sa svrhom zaštite privatnog života i ostalih ljudskih...
Zaštitni čimbenici sigurnosti u cestovnom prometu
Zaštitni čimbenici sigurnosti u cestovnom prometu
Milan Atalić
Rad ne sadrži sažetak.
Značaj računovodstvenog praćenja i analize dugotrajnih potraživanja na primjeru poduzeća Lanište d. o. o.
Značaj računovodstvenog praćenja i analize dugotrajnih potraživanja na primjeru poduzeća Lanište d. o. o.
Milan Starčević
Završnim radom prikazane su vrste, specifičnosti i značaj dugotrajnih potraživanja te instrumenti i postupci njihove analize. Odgovarajuće računovodstveno praćenje dugotrajnih potraživanja i usklađivanje rokova naplate potraživanja i plaćanja obveza utječu na uspješnost poslovanja poduzeća. Pravilan računovodstveni tretman i analiza dugotrajnih potraživanja preduvjeti su značajnih poreznih ušteda, smanjenja troškova poslovanja i zadovoljavajuće likvidnosti u...
Značaj računovodstvenog praćenja i analize kratkoročnih financijskih obveza na primjeru poduzeća Sunčani Hvar d. d.
Značaj računovodstvenog praćenja i analize kratkoročnih financijskih obveza na primjeru poduzeća Sunčani Hvar d. d.
Margareta Marić
Poznavanje specifičnosti i računovodstvenog praćenja kratkoročnih financijskih obveza, postupaka njihove analize i planiranja te poznavanje i analiziranje rizika poslovanja vezanih uz zaduživanje i financiranje preduvjeti su zadovoljenja zakonskih uvjeta vezanih uz poslovanje i razvoj poduzeća, definiranja i provođenja uspješne financijske politike poduzeća te planiranja odgovarajućih izvora financiranja, tj. preduvjeti su uspješnog upravljanja troškovima i poduzećem te...
Značaj računovodstvenog praćenja i analize potraživanja od kupaca na primjeru poduzeća Brodomerkur d. d.
Značaj računovodstvenog praćenja i analize potraživanja od kupaca na primjeru poduzeća Brodomerkur d. d.
Kristina Abramović
Završnim radom ukazuje se na važnost računovodstvenog praćenja i analize potraživanja od kupaca u poslovanju općenito i na primjeru poslovanja poduzeća Brodomerkur d. d. U trenutnim uvjetima poslovanja, obilježenima ekonomskom krizom, porastom konkurencije i otežanim uvjetima poslovanja, poduzeća moraju pristati i na neke rizičnije oblike poslovanja. Kako bi održala konkurentnost, poduzeća pristaju na neki oblik odgode naplate potraživanja od kupaca. Tu odgodu potrebno je...
Značaj sastavljanja i analize izvještaja o novčanim tokovima na primjeru Poduzeća Janaf d.d.
Značaj sastavljanja i analize izvještaja o novčanim tokovima na primjeru Poduzeća Janaf d.d.
Snježana Mesić
Za uspješno poslovanje određenog poduzeća i donošenje poslovnih odluka potrebo je analizirati podatke koji omogućuju donošenje odgovarajućih i pravovremenih poslovnih odluka. Značajan dio informacija potrebnih za analizu uspješnosti i sigurnosti poslovanja određenog poslovnog subjekta i donošenje ostalih poslovnih odluka saznajemo iz financijskih izvještaja poduzeća. Temeljni financijski izvještaji daju podatke o poslovanju poduzeća na određeni dan ili u određenom razdoblju,...

Paginacija