završni rad
Upravnopravna regulacija prava na pristup informacijama

Đurđica Basta (2016)
Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću
Upravni odjel
Podaci o radu
NaslovUpravnopravna regulacija prava na pristup informacijama
AutorĐurđica Basta
Voditelj/MentorIvan Šprajc (mentor)
Sažetak rada
Pravo na pristup informacijama čini jedan od ključnih elemenata informacijskoga upravnog prava. U većini zemalja, uključujući Hrvatsku, pravo na pristup informacijama javnog sektora relativno je novo pravo. Uz Ustav RH kao temeljni dokument, od ožujka 2013. na snazi je novi, drugi hrvatski Zakon o pravu na pristup informacijama. Kritike na račun pravnog okvira kao i institucionalne podrške njegovoj provedbi doveli su do izmjena Zakona 2010. odnosno 2011., a 2013. i do donošenja novog Zakona o pravu na pristup informacijama, koji je noveliran u srpnju 2015.Važno je omogućavanje dostupnosti dovoljno informacija svakoj fizičkoj i pravnoj osobi potrebnih za njezino upućeno odlučivanje u raznim životnim situacijama, od postupanja u pojedinome pravnom postupku, preko donošenja privatnih ili poslovnih odluka, do izbora političkih preferencija, a ne treba zaboraviti njegovu vezu s nizom drugih temeljnih prava. Riječ je o pravima na slobodu izražavanja, na zaštitu osobnih podataka i druga prava vezana za zaštitu privatnosti, na pravično suđenje, na predstavku, na slobodu znanstvenog stvaralaštva, i dr. Nadalje, ne treba zaboraviti da regulacija prava na pristup informacijama čini najvažniji, ali nipošto jedini dio međusobno isprepletene materije informacijskoga upravnog prava. Riječ je o području prava koje obuhvaća i zaštitu osobnih podataka, zaštitu tajnih podataka, dio medijskog prava, rad arhiva, segment propisa o sustavu uprave kojim je uređen odnos uprave i građana, procesnu materiju poput javnosti rasprava, uvida u spise i pristupa dokaznom materijalu, službenu statistiku, itd. Kako materijalno, tako i procesno, najvećim dijelom radi se o području upravnog prava. U radu se analiziraju i važeći međunarodni pravni dokumenti.
Ključne riječipravo na pristup informacijama zakon temeljno pravo javna uprava prava građana informacija upravno pravo
Naslov na drugom jeziku (engleski)Administrative legal regulation on the right to information
Povjerenstvo za obranuTomislav Lopac (predsjednik povjerenstva)
Zlatko Ćesić (član povjerenstva)
Marija Baburić Vranešić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjVeleučilište Nikola Tesla u Gospiću
Ustrojstvena jedinica niže razineUpravni odjel
MjestoGospić
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Pravo
Upravno pravo i uprava
Vrsta studijastručni
Stupanjstručni
Naziv studijskog programaUpravni studij
Akademski / stručni nazivstručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) javne uprave
Kratica akademskog / stručnog nazivabacc. admin. publ.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-22
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The right to access information constitutes one of the key elements of the information of Administrative Law. In most countries, including Croatia, the right to access information from the public sector is relatively a new law. Along with the Constitution of the Republic of Croatia, as a basic document, a new Croatian Law on Freedom to Access Information is in affect as of March 2013. The criticism of the legal framework as well as the institutional support of its implementation has led to the Amendments of the Act of 2010, 2011 and 2013 until the new Law on the Freedom of Information Act, which was amended in July 2015, had become effective. It is important to make enough information available to each natural person and legal entity that is required for decision making in various life situations from acting in a particular legal action through to making private or business decisions and up to electing ones political preference where one should not forget its connection with a series of other fundamental rights. It is about the rights to freedom of expression, the protection of personal data and other rights relating to privacy protection, fair trial, petition to freedom of creative research, etc. Furthermore, we should not forget that the regulation of the right to access information is most important and by no means the only part of the information intertwined in Administrative Law. This is an area of law which includes the protection of personal data, the protection of classified information, part of media law, article archives, a segment of the regulations on the system of administration which governs the relationship between administration and citizens, procedural matters such as public hearings, access to documents and access to evidence, official statistics, and so on. As well as material and procedural, for the most part, it is the area of Administrative Law. In this paper current international legal documents are analyzed.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)the right to access information law basic law public administration citizens' rights information Administrative Law
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:107:035318
PohranioKsenija Žubrinić