završni rad
Sustav javnih prihoda Republike Hrvatske, županija i općina

Sven Fićurin (2016)
Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću
Upravni odjel
Podaci o radu
NaslovSustav javnih prihoda Republike Hrvatske, županija i općina
AutorSven Fićurin
Voditelj/MentorMehmed Alijagić (mentor)
Sažetak rada
Od postojanja najranijih ljudskih zajednica postojale su zajedničke potrebe koje je trebalo zadovoljiti. Prvotni oblik pribavljanje sredstava za zadovoljenje različitih potreba zajednice bio je naturalni. Kada se pojavio novac i kad je prikupljanje prihoda za financiranje zadovoljenja potreba poprimilo oblik prikupljanja i trošenja novca može se govoriti o javnim financijama, koje se kao znanstvena disciplina bave upravo izučavanjem elemenata, instrumenata, ciljeva i učinaka prikupljanja, raspodjele i trošenja javnih prihoda. Razvoj samih javnih prihoda vezan je uz razvoj države, njenim društveno – političkim uređenjem, te oblikom i stupnjom privrednog razvoja. Danas svaku državu karakterizira podmirenje javnih potreba, čemu prethodi prikupljanje javnih prihoda. Suvremenu državu karakteriziraju sve opsežniji zadaci, što za sobom povlači potrebu kreiranja sve brojnijih i raznovrsnijih financijskih instrumenata kojima će biti moguće pribaviti što više sredstava za podmirenje sve većih javnih potreba. Usprkos različitostima državnih uređenja, a s tim u skladu i financijskih sustava, javni prihodi ipak imaju neke zajedničke karakteristike: ubiru se periodično i to isključivo u novcu, u pravilu iz prihoda i dohotka (samo iznimno iz imovine) sa svrhom da služe podmirenju javnih potreba. Najvažniji instrumenti prikupljanja javnih prihoda su porezi i oni imaju vodeću poziciju među drugim instrumentima. Međutim, osim porezima, država se za prikupljanje državnih prihoda koristi i drugim instrumentima čije karakteristike općenito nisu poznate većem broju ljudi, te se porezni termini: doprinosi, pristojbe, parafiskalna davanja i darovi često brkaju sa samim porezima. Osnovni karakter i značenje ovih instrumenata bitno se ne može promjeniti, iako su oni u Republici Hrvatskoj podložni čestim izmjenama i promjenama, pa samo redovitim praćenjem i stalnim učenjem možemo biti uključeni u financijski život naše države.
Ključne riječiSustav javnih prihoda Republike Hrvatske županija i općina
Naslov na drugom jeziku (engleski)System of public revenue of the Republic of Croatian, counties and municipalities
Povjerenstvo za obranuTomislav Lopac (predsjednik povjerenstva)
Mehmed Alijagić (član povjerenstva)
Katerina Dulčić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjVeleučilište Nikola Tesla u Gospiću
Ustrojstvena jedinica niže razineUpravni odjel
MjestoGospić
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Pravo
Financijsko pravo
Vrsta studijastručni
Stupanjstručni
Naziv studijskog programaUpravni studij
Akademski / stručni nazivstručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) javne uprave
Kratica akademskog / stručnog nazivabacc. admin. publ.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-06-30
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Since the existence of the earliest human communities there were common needs that had to be satisfied. The original form of providing the needs for satisfing different community means was natural. When money appeared and when gathering of revenue for financing community satisfaction took the form of collecting and spending money we can talk about the public finances, which as a scientific discipline concerned with the study of the elements, instruments, objectives and effects of the collection, allocation and spending of public revenue. The development of these public revenues is related to the development of the country, its socio - political system, and forms and degrees of economic development. Today, every state is characterized by the settlement of public need, which is preceded by the collection of public revenues. Modern country characterized by all extensive tasks, which implies a need for creation of more and more diverse financial instruments that will be possible to obtain more funds to cover the growing public needs. Despite of diversity of government regulation, and accordingly the financial system, public revenues still have some common characteristics: collected periodically, exclusively in cash, typically from revenues and income (only in exceptional cases of property) with purpose to settle the public needs. The most important instruments of public revenue are taxes and they have a leading position among the other instruments. However, except taxes, the state is to collect government revenue benefits and other instruments whose characteristics are generally not known to more people, and the tax periods: contributions, taxes, para-fiscal contributions and gifts often confuse with the taxes. The main character and meaning of these instruments essentially can not be changed, although they are in the Republic of Croatia subjected to frequent modifications and changes, but only by regular monitoring and continuous learning we can be included in the financial life of our country.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)System of public revenue of the Republic of Croatian counties and municipalities
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:107:218567
PohranioKsenija Žubrinić