završni rad
Supsidijarna primjena zakona o općem upravnom postupku na primjeru zakona o javnoj nabavi

Nikolina Sekiz (2016)
Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću
Upravni odjel