Frković, Martina: Komparativna analiza ekonomičnosti poslovanja poduzeća Hotel Jadran d. d. i Jelsa d. d. na temelju analize financijskih izvještaja

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja