Pages

Tehnike selekcije ljudskih resursa
Tehnike selekcije ljudskih resursa
Ivan Ćaćić
Upravljanje ljudskim resursima (Human Resource Management – HRM) je posebna znanstvena disciplina menadţmenta, koja ukljuĉuje sve procese i aktivnosti koje imaju za cilj upravljanje ljudskim resursima neke organizacije.U taj proces naravno spada i pronalaţenje i zapošljavanje ljudi koji najbolje odgovaraju za određeno mjesto. Naći što bolju osobu za određeno radno mjesto znaĉi iskoristiti ljudske resurse na najbolji mogući naĉin. Iskoristi nije baš najbolja rijeĉ za to jer...
Tehničko - tehnološke značajke prijevoznih sredtsava u putničkom cestovnom prometu
Tehničko - tehnološke značajke prijevoznih sredtsava u putničkom cestovnom prometu
Ivan Šikulec
Autobus je putničko motorno vozilo koje služi za javni prijevoz većeg broja putnika u cestovnom prometu. To je javno cestovno putničko prijevozno sredstvo s gumenom oblogom na naplatcima kotača, koje se snagom vlastitoga, u načelu dizelskog motora kreće po cestovnoj i/ili uličnoj transportnoj mreži uz mogućnost prilagođavanja trenutno vladajućim eksploatacijskim uvjetima djelovanja unutar mješovitog prometa. Motorizirani cestovni promet jedno je od bitnih obilježja...
Tehnologija paletizacije robe
Tehnologija paletizacije robe
Katarina Rogić
Danas kada cijeli svijet čini jedno jedinstveno tržište, promet roba, ljudi i usluga dodatno je dobilo na važnosti. Prometna poduzeća se povezuju i surađuju na različitim kontinentima i sve više interesa je za vanjski promet. Kako se prometne tarife mijenjaju pod utjecajem zakona ponude i potražnje, proizvođači i prodavatelji usluga se moraju prilagoditi svom radu što uključuje sustavni i kontinuirani razvoj tehnologije i organizacije. Kada je u pitanju brže i...
Tehnološke operacije unutarnjeg transporta
Tehnološke operacije unutarnjeg transporta
Luka Hodić
Izučavanje tehnologija i organizacije unutarnjih skladišnih procesa kao procesa stvaranja specifičnih oblika vrijednosti uz pretvaranje ulaznih elemenata u specifičan proizvod ili uslugu sa aspekta transporta, zahtjeva specijalizaciju aktivnosti i znanja, uvođenjem tehnoloških i organizacijskih inovacija, operativnog planiranja, informacijskih, komunikacijskih tehnika i integraciju pratećih tehničkih i administrativnih poslova, ubrzanu komercijalizaciju i distribuciju i dr. što...
Temeljni modeli i stilovi vodstva
Temeljni modeli i stilovi vodstva
Nikolina Vranić
Bez kvalitetnoga vodstva te uključenosti svih zaposlenika nemoguće je uspješno poslovati i opstati na tržištu. Okolina je sve više nepredvidljiva, a konkurencija globalna, tako da je opstanak kompanija u današnjim poslovnim okolnostima siguran samo onim kompanijama koje imaju sposobno vodstvo. Jedni smatraju da je vođa osoba koja upravlja, odnosno vodi neku grupu, drugi pak smatraju da vođa ima neke posebne osobnosti ili obiljeţja koja ga definiraju kao vođu. Teorije vodstva...
Temeljni modeli vodstva
Temeljni modeli vodstva
Antonia Klobučar
Problematika rada je prisutnost nedovoljnog poznavanja vrsta temeljnih modela vodstva u poslovnim organizacijama te karakteristike istih. Zanimljiva činjenica je ta da postoji mnoštvo različitih definicija vodstva, ali sve su nastale od iste materije. Isto tako zanimljivo je koliko je vrsta vodstva zapravo prisutno, a da svaka vrsta ima svoje specifične karakteristike. Dakle, kao temeljni modeli vodstva prisutni su „modeli osobina“, „bihevioralni modeli“ te...
Teorija troškova: pojam i vrste troškova, mjesta i nositelji troškova
Teorija troškova: pojam i vrste troškova, mjesta i nositelji troškova
Iva Petrlić
Trošak je novčani izraz upotrijebljenih resursa koji se upotrebljavaju u svrhu postizanja konačnog cilja. Temeljne vrste troškova su: ukupni,granični i prosječni trošak. Zatim imamo podjelu troškova prema različitim kriterijima. Podjela troškova prema stupnju iskorištenja kapaciteta(promjenjivi ili varijabilni,nepromjenjivi ili fiksni i mješoviti troškovi),prema vremenu nastanka(povijesni i budući ili planirani troškovi),prema značajnosti za donošenje poslovnih...
Teorijski pristup temeljnim modelima i stilovima vodstva
Teorijski pristup temeljnim modelima i stilovima vodstva
Magdalena Kosović
Vodstvo je umjetnost ili proces utjecanja na ljudeb tako da oni spremno i sa entuzijazmom teže k ostvarivanju grupnih ciljeva. Voditi znači utjecati na ljude kako bi pridonijeli organizacijskim i skupnim ciljevima. Iako se pojam voditi često poistovjećuje s pojmom vođenja , potrebno ga je razlikovati od vođenja, a posebno od menadžmenta. Dok je vođenje jedna od funkcija menedžmenta,a vodstvo jedan od segmenata vođenja koji se promatra kao interakcija među ljudima, menadžment je...
Transportna sredstva i oprema za unutarnji transport i skladištenje
Transportna sredstva i oprema za unutarnji transport i skladištenje
Viktorija Cindrić
Završni rad bavi se transportnim sredstvima, opremom i alatima u unutarnjem transportu i skladištenju. Teorijski dio prikazuje koje su vrste i podvrste transportnih sredstava, opreme i alata te u koje se svrhe isti koriste, za koje vrste tereta, kakve dodatke pri rukovanju teretom mogu imati sl. Svaka vrsta tereta se skladišti i prevozi transportnim sredstvima ovisno je li teret u krutom stanju, tekućem, je li sipki teret, krupni ili sitni. Svako transportno sredstvo zahtijeva razne...
Trendovi digitalnog marketinga na primjeru iz prakse
Trendovi digitalnog marketinga na primjeru iz prakse
Tomislav Mataić
Ubrzani razvoj digitalne tehnologije omogućio je nove mogućnosti i prilike na području prodaje i marketinga. Zahvaljujući informacijskim sustavima i različitim aplikacijama kupcima je ponuđena mogućnost sortiranja proizvoda po cijeni, izgledu, funkcionalnosti i ostalom, a ujedno je moguće i kombinirati razne parametre da bi se u konačnici dobio željeni proizvod ili usluga. Ovaj značajan napredak u informacijskoj tehnologiji uklonio je zamišljeni zid između poduzeća i...
Trošarine u Republici Hrvatskoj
Trošarine u Republici Hrvatskoj
Renato Kranjčević
Trošarine predstavljaju često korišteni oblik oporezivanja. U poreznim sustavima prisutne su od davnina. Trošarine su se uvodile i danas se uvode na proizvode čija je potrošnja široka pa je i oporeziva osnovica znatno široka, što djeluje na njihovu izdašnost. Trošarine karakteriziraju pozitivne i negativne strane. Ista visina trošarine za sve, bez obzira na socijalno stanje ili pak utjecaj na ponašanje obveznika kao i ekološki razlozi, samo su neki od nefiskalnih razloga...
Tržišni monopol
Tržišni monopol
Karlo Kostelac
Danas se na tržištu pojavljuje mnogo ponuđača svojih proizvoda i usluga koji određenim karakteristikama pokušavaju pridobiti svoje kupce. Naime, na tržištu postoji mnogo konkurenata koji nude različit, ili čak sličan ili približno isti proizvod, gdje kupca stavljaju u neodlučnu situaciju. Stoga je od velike važnosti kvaliteta i cijena proizvoda ili usluga. S druge strane, postoje i tržišta na kojemu nema konkurenata, odnosno tržišta gdje je samo jedno poduzeće u fokusu,...

Pages