Paginacija

Poduzetnik vs menadžer, koja je razlika?
Poduzetnik vs menadžer, koja je razlika?
Marija Jurčić
Poduzetnikom se smatra osoba koje je poslovno uvijek kreativna, inovativna, dinamična, spremna na uporan rad i rizik. Poduzetnik ima sposobnost da brzo uoči šanse u gospodarstvu, ali i problem i mogućnosti. Dok se menadžerom smatra osoba koja organizira način rada i poslovanja, planira, vodi i angažira ljude, kontrolira materijalne, informacijske i ljudske resurse. Angažiranjem ljudi menadžer ostvaruje poslovne ciljeve. Menadžer mora također i biti vođa. Najveća razlika između...
Poduzetništvo u turizmu
Poduzetništvo u turizmu
Mate Radošević
Pojam turizma potječe od grčke riječi „tornos“ što znači kružno kretanje. Engleski pojam “travel“ (putovanje) navodno potječe od francuske riječi „travail“ što znači trud, napor, muka, budući da u stara vremena putovanje i jeste bila muka i napor. S toga se turizam u najširem smislu može razumjeti kao skup raznolikih individualnih iskustava o odnosima koji nastaju povodom zadovoljavanja čovjekovih potreba koje uobičavamo zvati turističkim. Poduzetništvo se...
Poduzeća prema pravnom obliku na primjeru OPG Matak
Poduzeća prema pravnom obliku na primjeru OPG Matak
Nadalina Matak
Kao temeljna proizvodna djelatnost svakog gospodarstva , poljoprivreda se smatra nositeljem rasta i razvoja cjelokupnog gospodarstva u svim svokim oblicima postojanja.Njezina je ukorijenjenost sveprisutna i može se sagledati u bilo kojim segmentima gospodarskog, kulturnog ili drugog povezanog kruga u životu.Predispozicije u smislu prirodno-geografskih pretpostavki oblikovale su hrvatsko gospodarstvo kroz povijest u skladu s poljoprivrednim djelatnostima.Specifičnost domaće poljoprivrede...
Pokazatelji aktivnosti i financijski rezultat poslovanja na primjeru poduzeća Titnjak d.d.
Pokazatelji aktivnosti i financijski rezultat poslovanja na primjeru poduzeća Titnjak d.d.
Ana Fumić
Za povećanje uspješnosti poslovanja neophodno je odgovarajuće upravljanje imovinom. ProvoĊenje horizontalne i vertikalne analize financijskih izvještaja te izraĉun i analiza financijskih pokazatelja izvori su raĉunovodstvenih informacija potrebnih za donošenje poslovnih odluka i preduvjeti za uspješno upravljanje imovinom poduzeća i financijskim rezultatom poslovanja. Pokazatelji aktivnosti su pokazatelji koji pokazuju efikasnost upravljanja imovinom te imaju znaĉajan utjecaj na...
Politika Europske unije
Politika Europske unije
Mira Carević
„Ujedinjeni u različitosti“ slogan je Europske Unije. Europska Unija najveća je integracija koja okuplja različite države i narode. Pored zajedničkih ciljeva Unija poštuje svaku državu članicu te prihvaća njezin nacionalni identitet, kulturu, povijest, jezik, religiju, te njezine potrebe i želje. Njezinom nastajanju, prethodila je želja da se okonča međunarodna mržnja i rivalstvo u Europi te da se izgradi temelj za održavanje mira između prethodno neprijateljskih strana....
Političke stranke u Republici Hrvatskoj od 1990.do 2016.godine
Političke stranke u Republici Hrvatskoj od 1990.do 2016.godine
Kristina Ahmetaj
Političke su stranke interesne političke organizacije građana osnovane radi artikulacije pojedinačnih interesa, oblikovanja političke volje, borbe za vlast na izborima i organizacije državnog života u slučaju izborne pobjede. Političke stranke se u većini europskih zemalja formiraju u 19 stoljeću. One su izraz ustanovljenja izabranih parlamenata kao zakonodavne vlasti u državi. Predstavljaju i izraz demokracije političkog prostora. Radničke stranke u pravilu nastaju u naporu...
Politički sustav Republike Hrvatske
Politički sustav Republike Hrvatske
Davor Podnar
Ovaj rad bavit će se političkim sustavom u Republici Hrvatskoj i to u 3 smjera: izbori za Hrvatski sabor(dalje u tekstu: Parlamentarni izbori), izbor za predsjednika Republike Hrvatske , te izbori za lokalne jedinice (lokalni izbori). U skladu s time, kao temeljna literatura za ovaj rad poslužio sam se knjigom „Državno i političko uređenje RH, autora dr.sc. Branislava Šutića, zatim: „Ustav Republike Hrvatske“, autora Ante Tomića i Rajka Grlića, te Internet izvornima. ...
Ponzijeva shema u praksi
Ponzijeva shema u praksi
Josipa Bobinac
Ponzi shema je nastala kada je njezin osnivatelj Charles Ponzi krenuo ulagati u međunarodne poštanske marke, kupujući ih u Europi i prodavajući u Americi. Tijekom povijesti stvaranja Ponzi sheme „zarade“ do danas razvilo se mnoštvo novih prijevara, prema njegovom modelu. Jedan od najpoznatijih i najvećih provoditelja Ponzi sheme bio je Bernard Madoff. Madoff je tijekom svog poslovanja stekao veliku popularnost, te mu je njegova važnost u društvu omogućila provođenje...
Popravak i održavanje nadgrađa cestovnih motornih vozila
Popravak i održavanje nadgrađa cestovnih motornih vozila
David Miškulin
prometu je svakim danom sve više prijevoznih sredstava i ljudi i zbog toga se svakim danom poduzimaju mjere koje će omogućiti veću sigurnost, kako ljudi, tako i prijevoznih sredstava. Poduzimanje navedenih mjera treba rezultirati smanjenjem prometnih nezgoda i povećanjem sigurnosti odvijanja prometa. Analiza prometnih nezgoda ukazuje i da je kod 3-5% prometnih nezgoda uzrok tehnički nedostatak na vozilu i zbog toga se nastoji povećati aktivna i pasivna sigurnost vozila, odnosno...
Porez na dobit i porez na dohodak u RH
Porez na dobit i porez na dohodak u RH
Ivana Krznarić-Vuković
Porezni sustav u hrvatskom zakonodavstvu uređen je na poseban način, a predstavlja suvremeni sustav, usklađen sa smjernicama Europske unije. S tim u vezi, važno je istaknuti da Republika Hrvatska primjenjuje 57 Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, koji su po svojoj pravnoj snazi iznad zakona. Porez na dobit i porez na dohodak regulirani su posebnim propisima, odnosno Zakonom o porezu na dobit i Zakonom o porezu na dohodak. Osim toga, postoje i broji posebni zakoni i drugi...
Porez na dodanu vrijednost u Republici Hrvatskoj prije i poslije ulaska u Europsku uniju
Porez na dodanu vrijednost u Republici Hrvatskoj prije i poslije ulaska u Europsku uniju
Slađana Poldrugač
Porez na dodanu vrijednost (PDV) je jedan od oblika poreza na promet. Pod porezom na promet podrazumijeva se oporezivanje prometa proizvoda i obavljanja usluga uz naknadu. Oporezivanje prometa proizvoda i obavljanja usluga može se provoditi primjenom većeg broja oblika poreza na promet. Porez na promet dijelimo na opći porez na promet te na pojedinačne poreze na promet (trošarine ili akcize). Oporezivanje prometa općim porezom na promet može se obavljati primjenom različitih...

Paginacija