završni rad
Grad kao jedinica lokalne samouprave

Danijela Jurčević (2017)
Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću
Upravni odjel