završni rad
Upravnopravna regulacija instituta prebivališta

Antonia Marić (2017)
Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću
Upravni odjel
Podaci o radu
NaslovUpravnopravna regulacija instituta prebivališta
AutorAntonia Marić
Voditelj/MentorIvan Malenica (mentor)
Sažetak rada
Objašnjenje pojma prebivališta možemo pronaći u pravnom zborniku Codex Iustinianus, zapisano 529. god. u Konstantinopolu. Ono je jedno od najstarijih objašnjenja pojma prebivališta, a glasi: Domicilium est ubi qui degit, rerumque suarum summam constituit eo consilio, ut ibi maneat. 1 Kroz povijest pojam prebivališta definiran je raznim terminima i evidencijama o ustroju prebivališta. Povijesno gledajući, kada razmatramo pojam prebivališta možemo zamijetiti da usprkos vremenskom i povijesnom otklonu, ne dolazi do bitnih radikalnih promjena. Prebivalište je bilo i ostalo jedno od najjednostavnijih i najočiglednijih pokazatelja statusa neke osobe. To se može uočiti i 1500. godina nakon zapisane definicije pojma prebivališta iz Codexa Iustinianus, u hrvatskom Zakonu o prebivalištu i boravištu građana iz 1991. god., gdje se pojam prebivališta definira kao „mjesto u kojem se građanin naselio s namjerom da u njemu stalno živi i u kojem ima osigurano stalno stanovanje.“ Sadržajno, gotovo da nema razlike između te dvije definicije. Člankom 32. stavak 1. Ustava RH iz 1990. god. propisano je da „svatko tko se zakonito nalazi na teritoriju RH ima pravo slobodno se kretati i birati boravište.“ Na temelju te ustavne odredbe Sabor RH donio je Zakon o prebivalištu i boravištu građana koji je stupio na snagu 8. listopada 1991. god. Zakon je noveliran 1993. god., a zatim i 2000. god. Odlukom Ustavnog suda, te 2012., odnosno 2013. god. (NN 144/2012, 158/2013) U upravnom, parničnom ili izvanparničnom postupku prebivalište je važno za određivanje nadležnosti. U međunarodnom, privatnom i procesnom pravu ono je također značajno kao poveznica za određivanje nadležnosti sudova i mjerodavnog prava za statusne, obiteljske, imovinske i druge pravne odnose. U praksi se najviše ističu povrede prava na poštovanje obiteljskog života kroz manipuliranje s institutom prebivališta. Sudska praksa Europskog suda za ljudska prava ukazuje na velik broj slučajeva uskraćivanja prijave prebivališta članovima obitelji podnositelja zahtjeva. Boravište, prema Zakonu o prebivalištu, članak 2. stavak 2. je „mjesto i adresa u RH na kojoj osoba privremeno boravi, ali se na toj adresi nije stalno nastanila u smislu stavka 1. ovog članka.“ Boravište je značajno za određivanje mjesne nadležnosti tijela u sudskim i upravnim postupcima.
Ključne riječiprebivalište boravište adresa prijava odjava nadležno tijelo konzularni ured nadležnost izjava zakon pravilnik.
Naslov na drugom jeziku (engleski)Administrative regulation of the institute of residence
Povjerenstvo za obranuVlatka Ružić (predsjednik povjerenstva)
Tomislav Lopac (član povjerenstva)
Ivan Malenica (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjVeleučilište Nikola Tesla u Gospiću
Ustrojstvena jedinica niže razineUpravni odjel
MjestoGospić
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Pravo
Upravno pravo i uprava
Vrsta studijastručni
Stupanjstručni
Naziv studijskog programaUpravni studij
Akademski / stručni nazivstručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) javne uprave
Kratica akademskog / stručnog nazivabacc. admin. publ.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2017-02-23
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
An explanation of the concept of residence can be found in the legal proceedings Iustinianus Codex, written 529 years. in Constantinople. It is one of the oldest explanations of the concept of residence, and read: Domicilium qui est ubi degit, rerumque suarum summa constituit eo consilio, ut ibi maneat. Throughout history, the concept of residence is defined in different terms and records of the Organization of residence. Historically, when we consider the concept of residence, we can note that, despite the time and historical disqualification, there is no essential radical changes. Residence was and still is one of the simplest and most obvious indicators of the status of a person. This can be seen in 1500 years after the written definitions of residence Codex Iustinianus, the Croatian Law on Permanent and Temporary Residence of 1991, where the concept of residence is defined as "a place where a person settled with an intention of permanent lives and has secured permanent housing. "in terms of content, there is almost no difference between the two definitions. Article 32, paragraph 1 of the Constitution of 1990. provides that "anyone who is lawfully within the territory of the Republic of Croatia has the right to move freely and choose his residence." On the basis of these constitutional provisions the Croatian Parliament passed the Act on Residence of which entered into force on 8 October 1991. The law was amended in 1993, and then in 2000. Decision of the Constitutional Court, as well as 2012 and 2013. (Official Gazette, 144/2012, 158/2013) In administrative, contentious or non-contentious proceedings residence is important for determining jurisdiction. In international, private and procedural law it is also important as a link to the competence of the courts and the law of status, family, property and other legal relations. In practice, the most prominent violation of the right to respect for family life through manipulation of the Institute of residence. The jurisprudence of the European Court of Human Rights indicates a large number of cases of denial of registration of permanent residence to family members of the applicant. Residence, according to the law on residence, Article 2, paragraph 2 of the "place and address in the Republic of Croatia to which a person temporarily staying, but at that address is not permanent residence within the meaning of paragraph 1 of this Article." Residency is important for determination of territorial jurisdiction body in judicial and administrative proceedings.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)domicile whereabouts address registration cancellation form the competent body consular office jurisdiction statements law rule book.
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:107:677274
PohranioKsenija Žubrinić