završni rad
Ugovor o najmu

Eleonora Brenc (2016)
Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću
Upravni odjel
Podaci o radu
NaslovUgovor o najmu
AutorEleonora Brenc
Voditelj/MentorKaterina Dulčić (mentor)
Sažetak rada
Tema ovog završnog rada je Ugovor o najmu. Ovaj rad je objedinjen u pet međusobno povezanih tematskih cjelina koje su poredane prema logičnom redoslijedu i važnosti. U uvodu je sadržan osnovni problem i predmet istraživanja, definirani su njegova svrha i cilj te je postavljena temeljna hipoteza. U drugom dijelu pod nazivom pojam i povijest ugovora o najmu govori se o kratkom povijesnom razvitku ugovora o najmu i samome pojmu što je potkrijepljeno sudskom praksom. Nadalje se obrađuje oblik ugovora o najmu, međusobne obveze ugovorenih strana (najmodavca i najmoprimca) te će se posebno naglasiti razlike u odnosima ugovora o zakupu uz primjere sudske prakse. U trećem dijelu pod nazivom Ugovor o najmu stana razmatrati će se odredbe Zakona o najmu stana uz primjere sudske prakse. U četvrtom dijelu pod nazivom Najam stana u pravnim sustavima kontinentalno europskog pravnog kruga analizirati će se Njemački i Austrijski pravni sustav najma stana. Peta cjelina ovoga rada posebno će razmatrati analizu provedbene ankete „Stvarnost studentskoga najma stana“ u pogledu najma stambenog prostora koji nije reguliran Zakonom o najmu stanova te će se ukazati na nedostatke nepostojanja posebne pravne regulative kao takve. Zaključak je završni dio i donosi sustavan i jezgrovit prikaz relevantnih spoznaja, činjenica i stavova koji su opširnije razrađeni u samom radu.
Ključne riječiUgovor o najmu
Naslov na drugom jeziku (engleski)Contract of lease for personal use
Povjerenstvo za obranuTomislav Lopac (predsjednik povjerenstva)
Aleksandar Skendžić (član povjerenstva)
Katerina Dulčić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjVeleučilište Nikola Tesla u Gospiću
Ustrojstvena jedinica niže razineUpravni odjel
MjestoGospić
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Pravo
Građansko pravo i građansko procesno pravo
Vrsta studijastručni
Stupanjstručni
Naziv studijskog programaUpravni studij
Akademski / stručni nazivstručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) javne uprave
Kratica akademskog / stručnog nazivabacc. admin. publ.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-28
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The theme of this final work is rental Agreement. This work is unfiled into a five interrelated thematic sections which are arranged in a logical order and importance. The introduction contains the explanation of the basic issue and the object of the research, there is also defined its purpose and objective which are set in essential hypothesis. In the second part, called the concept and history of the rental agreement, the short historical development of the rental agreement is the elaborated and it is supported by the case law. Further, in this final work is processed form of the rental agreement, mutual obligations of the parties (the lessor and lessee) but the emphasis will be placed in the difference in terms of the lease agreement with examples of case law. In the third part, named agreement of a lease, there will be consider the provisions of the lease with an example of case law. The fourth part, named rental apartment in the legal systems of continental European legal circle, will analyze German and Austrian legal system of the implementing the survey "The reality of the student renting an apartment "in terms renting housing, which is not regulated by the Law on Apartment Lease and will point out the shortcomings of the lack of specific legal regulations as such. The conclusion is the final part and it is bringing a systematic and concise presentation of relevant knowledge, facts and opinions that are more developed in the paper.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)Contract of lease for personal use
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:107:198986
PohranioKsenija Žubrinić