Abramović, Kristina: Značaj računovodstvenog praćenja i analize potraživanja od kupaca na primjeru poduzeća Brodomerkur d. d.

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations