Pages

Značajke investicijskih balona
Značajke investicijskih balona
Danijela Grubišić
Investicijski balon se pojavljuje onda kada potražnja za nekim proizvodom ili dobrom poraste toliko da daleko premašuje svaku racionalnu razinu potražnje. Kada se dogodi da investicijski balon pukne, investirani novac se gotovo u potpunosti gubi., a investitori u nastojanju da ne pretrpe baš potpuni gubitak, žele prodati svoju investiciju drugome. Razvoj pojave investicijskih balona može se prikazati kroz četiri faze, počevši od samog početka ulaganja pa sve do trenutka u kojem...
Značajke kružnih raskrižja u prometu
Značajke kružnih raskrižja u prometu
Dino Pantalon
Izgradnja kružnih raskrižja intenzivirana je posljenjih dvadeset godina u svim europskim zemljama. U skladu s tim, i u Hrvatskoj ovakva raskrižja dobivaju na važnosti i značajnoj primjeni. Razlog tome su brojne prednosti koje kružna raskrižja imaju pred klasičnim raskrižjima. Osnovne karakteristike ovih raskrižja su kanalizirani promet koji se odvija u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, mogućnost spajanja tri, četiri ili više priključaka te smanjenje broja konfliktnih...
Čimbenici sigurnosti cestovnog prometa
Čimbenici sigurnosti cestovnog prometa
Iva Serdar
U završnom radu na temu Čimbenici sigurnosti cestovnoga prometa obradili su se pojmovi čovjek, vozilo i cesta. U prvom dijelu razrade završnog rada definirano je općenito o čimbenicima sigurnosti prometa. U nastavku razrade završnog rada definiran je pojam čovjek, vozilo, čimbenik „promet na cesti“ i incidentni čimbenik.
Željeznički prometni koridori u Republici Hrvatskoj
Željeznički prometni koridori u Republici Hrvatskoj
Ivan Alić
Paneuropska prometna mreŽa uključuje 10 Paneuropskih prometnih koridora čija ukupna mreŽa iznosi 20 900 km Željezničkih pruga, 18 700 km cesta, 86 transportnih terminala, 4 000 plovnih putova u unutrašnjim vodama, 58 riječnih luka, 20 morskih luka i 40 aerodroma. Uspostavljena je radi povezivanja Zapadne i Srednje Europe sa Istočnom Europom, i na taj se način razvija prometna infrastruktura unutar svake zemlje, potiče se vanjska trgovina, proširuju robni tokovi i poboljšavaju...
Žene u politici
Žene u politici
Ivana Podnar
Kroz povijest žene su uvijek bile podcjenjivane i osporavane, oduvijek se smatralo da je njihov zadatak biti kod kuće, brinuti se oko odgoja djece i istovremeno obavljati teške fizičke poslove u kućanstvu. Kako se razvijalo društvo, dolazi i do određenih promjena u položaju žena. S vremenom, počele su dobivati različite poslove, društvena prava, pravo glasa, a u konačnici i pravo odlučivanja i rada u politici. Iako danas živimo u 21. stoljeću, postoje dijelovi svijeta u...
Životni ciklus organizacije
Životni ciklus organizacije
Filip Smokrović
Organizacija predstavlja svjesno udruţivanje ljudi koji imaju zajednički cilj, u svrhu ispunjenja zadataka s najmanjim mogućim naporima. Poslovna organizacija, kao i ţivi organizam, ima svoj ţivotni ciklus koji predstavlja putanju u njezinom razvoju. U razvoju, poduzeće ima različitu razvijenost fleksibilnosti i samokontrole, a optimum razvijenosti se postiţe u top formi ţivotnog ciklusa. Za razliku od bioloških sustava, organizacijski sustavi, mogu ostati u top formi u duţem...
Životni ciklus organizacije na primjeru tvrtke INA d.d
Životni ciklus organizacije na primjeru tvrtke INA d.d
Katarina Kukuruzović
Ljudi, biljke i životinje prolaze kroz faze rađanja, rasta, starenja i umiranja. Na tom putu postoji niz problema koji su u svakoj fazi drugačiji i treba im pristupiti na poseban način. Upravo svaka ta faza donoseći sa sobom probleme, pitanja, poteškoće, također pomaţe u izgradnji i napretku svakog pojedinca, odnosno u stjecanju iskustva. Slično je i s organizacijama. Svaka organizacija prolazi kroz faze životnog ciklusa. No, životni ciklus organizacije se u jednoj bitnoj...
Životni ciklus organizacije uz primjer koncerna Agrokor
Životni ciklus organizacije uz primjer koncerna Agrokor
Jelena Starčević
Modeli ţivotnog ciklusa organizacije temelje se na pretpostavci da je ţivi organizam (poduzeće, organizacija), kao i ljudi, otvoreni sustav koji je pod utjecajem vremena i ostalih sustava u okolini. Iz toga proizlazi da svaka organizacija ima svoj nastanak, rast (pad) te starenje. Elementi kroz koje se prati razvoj poduzeća mogu biti: starost, veliĉina organizacije, stanje evolucije i revolucije, te stopa rasta gospodarske grane kojoj pripada organizacija. Svaka organizacija u svom...

Pages