Pages

Založno pravo na nekretninama i pokretnimama
Založno pravo na nekretninama i pokretnimama
Nikolina Brozinić
Središnje mjesto u hrvatskom pravu među stvarnopravnim osiguranjima zauzima založno pravo. Založno pravo je ograničeno stvarno pravo na stvari ili pravo koje ovlašćuje založnog vjerovnika čija je tražbina osigurana tim pravom da se po dospijeću tražbine, ako ne bude namirena, namiri iz vrijednosti zaloga. Predmet založnog prava naziva se zalog. Predmet založnoga prava mogu bit nekretnine, pokretnine i imovinska prava. Osobe u založnopravnom odnosu su založni vjerovnik i...
Zaposlenici i njihova uloga u organizaciji
Zaposlenici i njihova uloga u organizaciji
Snježana Ivančić
Organizacija je važna karika svakog poslovanja. Raspodjela poslova u poduzeću čine jednu strukturu poduzeća koju upotpunjavaju njezini zaposlenici brinući se da se poslovi u organizaciji obave što kvalitetnije uz što manje napore. Cilj organizacije je stvoriti određene odnose ljudi u organizaciji s određenim zadacima. Kako bi se stvorili ti odnosi važno je odrediti strukturu organizacijskih jedinica u nekom poduzeću. Svaku organizacijsku jedinicu nadzire menadžer koji ima važan...
Zaštita ljudi i roba u pomorskom prometu
Zaštita ljudi i roba u pomorskom prometu
Domogoj Radoš
Kako bi se zaštitila materijalna dobra kao i ljudski životi, sve se više uvodi prijevoz robe kontejnerima. Prijevoz robe je događaj koji je obilježio pomorstvo 20. Stoljeća te omogućio jednostavnije i brže rukovanje teretom i prijevoz tereta od vrata do vrata. Danas se približno 85-90% tereta prevozi u kontejnerima ukrcanim na kontejnerske brodove. Masovna upotreba kontejnera kao sredstva prijevoza i rast svjetske trgovačke flote, naročito porast brodova specijaliziranih za...
Zaštita ljudi i roba u pomorskom prometu
Zaštita ljudi i roba u pomorskom prometu
Domagoj Radoš
Kako bi se zaštitiča materijalna dobra kao i ljudski životi, sve se više uvodi prijevoz robe kontejnerima. Prijevoz robe je događaj koji je obilježavao pomorstvo 20. Stoljeća te omogićio jednostavnije i brže rukovanje teretom i prijevoz tereta od vrata do vrata. Danas se približno 85-90% tereta prevozi u kontejnerima ukrcanim na kontejnerske brodove. Masovna upotreba kontejnera kao sredstva prijevoza i rast svjetske trgovačke flote, naročito porast brodova specijaliziranih za...
Zaštita na radu i profesionalne bolesti
Zaštita na radu i profesionalne bolesti
Ivica Hudorović
Ovaj završni rad napisan je u okviru kolegija radno i socijalno pravo akademskoj godini 2014./2015. pod mentorstvom prof. dr.sc. Marinka Đ. Učura, kojem se zahvaljujem na ukazanoj stručnoj pomoći i iskazanoj susretljivosti pri pisanju završnog rada. U ovom završnom radu obrađena je tema zaštita na radu i profesionalne bolesti, koje se mogu pojaviti kao posljedica neispravnoga rada. Osnovni cilj završnog rada je navesti osnovna pravila zaštite na radu kojih se poslodavci i radnici...
Zaštita osobnih podatka
Zaštita osobnih podatka
Lucija Glavan
Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj ustavna je kategorija zajamčena svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. Ista se u Republici Hrvatskoj uređuje Zakonom o zaštiti osobnih podataka sa svrhom zaštite privatnog života i ostalih ljudskih...
Zaštitni čimbenici sigurnosti u cestovnom prometu
Zaštitni čimbenici sigurnosti u cestovnom prometu
Milan Atalić
Rad ne sadrži sažetak.
Značaj računovodstvenog praćenja i analize potraživanja od kupaca na primjeru poduzeća Brodomerkur d. d.
Značaj računovodstvenog praćenja i analize potraživanja od kupaca na primjeru poduzeća Brodomerkur d. d.
Kristina Abramović
Završnim radom ukazuje se na važnost računovodstvenog praćenja i analize potraživanja od kupaca u poslovanju općenito i na primjeru poslovanja poduzeća Brodomerkur d. d. U trenutnim uvjetima poslovanja, obilježenima ekonomskom krizom, porastom konkurencije i otežanim uvjetima poslovanja, poduzeća moraju pristati i na neke rizičnije oblike poslovanja. Kako bi održala konkurentnost, poduzeća pristaju na neki oblik odgode naplate potraživanja od kupaca. Tu odgodu potrebno je...
Značaj sastavljanja i analize izvještaja o novčanim tokovima na primjeru Poduzeća Janaf d.d.
Značaj sastavljanja i analize izvještaja o novčanim tokovima na primjeru Poduzeća Janaf d.d.
Snježana Mesić
Za uspješno poslovanje određenog poduzeća i donošenje poslovnih odluka potrebo je analizirati podatke koji omogućuju donošenje odgovarajućih i pravovremenih poslovnih odluka. Značajan dio informacija potrebnih za analizu uspješnosti i sigurnosti poslovanja određenog poslovnog subjekta i donošenje ostalih poslovnih odluka saznajemo iz financijskih izvještaja poduzeća. Temeljni financijski izvještaji daju podatke o poslovanju poduzeća na određeni dan ili u određenom razdoblju,...
Značajke investicijskih balona
Značajke investicijskih balona
Danijela Grubišić
Investicijski balon se pojavljuje onda kada potražnja za nekim proizvodom ili dobrom poraste toliko da daleko premašuje svaku racionalnu razinu potražnje. Kada se dogodi da investicijski balon pukne, investirani novac se gotovo u potpunosti gubi., a investitori u nastojanju da ne pretrpe baš potpuni gubitak, žele prodati svoju investiciju drugome. Razvoj pojave investicijskih balona može se prikazati kroz četiri faze, počevši od samog početka ulaganja pa sve do trenutka u kojem...
Značajke kružnih raskrižja u prometu
Značajke kružnih raskrižja u prometu
Dino Pantalon
Izgradnja kružnih raskrižja intenzivirana je posljenjih dvadeset godina u svim europskim zemljama. U skladu s tim, i u Hrvatskoj ovakva raskrižja dobivaju na važnosti i značajnoj primjeni. Razlog tome su brojne prednosti koje kružna raskrižja imaju pred klasičnim raskrižjima. Osnovne karakteristike ovih raskrižja su kanalizirani promet koji se odvija u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, mogućnost spajanja tri, četiri ili više priključaka te smanjenje broja konfliktnih...
Željeznički prometni koridori u Republici Hrvatskoj
Željeznički prometni koridori u Republici Hrvatskoj
Ivan Alić
Paneuropska prometna mreŽa uključuje 10 Paneuropskih prometnih koridora čija ukupna mreŽa iznosi 20 900 km Željezničkih pruga, 18 700 km cesta, 86 transportnih terminala, 4 000 plovnih putova u unutrašnjim vodama, 58 riječnih luka, 20 morskih luka i 40 aerodroma. Uspostavljena je radi povezivanja Zapadne i Srednje Europe sa Istočnom Europom, i na taj se način razvija prometna infrastruktura unutar svake zemlje, potiče se vanjska trgovina, proširuju robni tokovi i poboljšavaju...

Pages