Pages

Politika Europske unije
Politika Europske unije
Mira Carević
„Ujedinjeni u različitosti“ slogan je Europske Unije. Europska Unija najveća je integracija koja okuplja različite države i narode. Pored zajedničkih ciljeva Unija poštuje svaku državu članicu te prihvaća njezin nacionalni identitet, kulturu, povijest, jezik, religiju, te njezine potrebe i želje. Njezinom nastajanju, prethodila je želja da se okonča međunarodna mržnja i rivalstvo u Europi te da se izgradi temelj za održavanje mira između prethodno neprijateljskih strana....
Političke stranke u Republici Hrvatskoj od 1990.do 2016.godine
Političke stranke u Republici Hrvatskoj od 1990.do 2016.godine
Kristina Ahmetaj
Političke su stranke interesne političke organizacije građana osnovane radi artikulacije pojedinačnih interesa, oblikovanja političke volje, borbe za vlast na izborima i organizacije državnog života u slučaju izborne pobjede. Političke stranke se u većini europskih zemalja formiraju u 19 stoljeću. One su izraz ustanovljenja izabranih parlamenata kao zakonodavne vlasti u državi. Predstavljaju i izraz demokracije političkog prostora. Radničke stranke u pravilu nastaju u naporu...
Politički sustav Republike Hrvatske
Politički sustav Republike Hrvatske
Davor Podnar
Ovaj rad bavit će se političkim sustavom u Republici Hrvatskoj i to u 3 smjera: izbori za Hrvatski sabor(dalje u tekstu: Parlamentarni izbori), izbor za predsjednika Republike Hrvatske , te izbori za lokalne jedinice (lokalni izbori). U skladu s time, kao temeljna literatura za ovaj rad poslužio sam se knjigom „Državno i političko uređenje RH, autora dr.sc. Branislava Šutića, zatim: „Ustav Republike Hrvatske“, autora Ante Tomića i Rajka Grlića, te Internet izvornima. ...
Ponzijeva shema u praksi
Ponzijeva shema u praksi
Josipa Bobinac
Ponzi shema je nastala kada je njezin osnivatelj Charles Ponzi krenuo ulagati u međunarodne poštanske marke, kupujući ih u Europi i prodavajući u Americi. Tijekom povijesti stvaranja Ponzi sheme „zarade“ do danas razvilo se mnoštvo novih prijevara, prema njegovom modelu. Jedan od najpoznatijih i najvećih provoditelja Ponzi sheme bio je Bernard Madoff. Madoff je tijekom svog poslovanja stekao veliku popularnost, te mu je njegova važnost u društvu omogućila provođenje...
Popravak i održavanje nadgrađa cestovnih motornih vozila
Popravak i održavanje nadgrađa cestovnih motornih vozila
David Miškulin
prometu je svakim danom sve više prijevoznih sredstava i ljudi i zbog toga se svakim danom poduzimaju mjere koje će omogućiti veću sigurnost, kako ljudi, tako i prijevoznih sredstava. Poduzimanje navedenih mjera treba rezultirati smanjenjem prometnih nezgoda i povećanjem sigurnosti odvijanja prometa. Analiza prometnih nezgoda ukazuje i da je kod 3-5% prometnih nezgoda uzrok tehnički nedostatak na vozilu i zbog toga se nastoji povećati aktivna i pasivna sigurnost vozila, odnosno...
Porez na dobit i porez na dohodak u RH
Porez na dobit i porez na dohodak u RH
Ivana Krznarić-Vuković
Porezni sustav u hrvatskom zakonodavstvu uređen je na poseban način, a predstavlja suvremeni sustav, usklađen sa smjernicama Europske unije. S tim u vezi, važno je istaknuti da Republika Hrvatska primjenjuje 57 Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, koji su po svojoj pravnoj snazi iznad zakona. Porez na dobit i porez na dohodak regulirani su posebnim propisima, odnosno Zakonom o porezu na dobit i Zakonom o porezu na dohodak. Osim toga, postoje i broji posebni zakoni i drugi...
Porez na dodanu vrijednost u Republici Hrvatskoj prije i poslije ulaska u Europsku uniju
Porez na dodanu vrijednost u Republici Hrvatskoj prije i poslije ulaska u Europsku uniju
Slađana Poldrugač
Porez na dodanu vrijednost (PDV) je jedan od oblika poreza na promet. Pod porezom na promet podrazumijeva se oporezivanje prometa proizvoda i obavljanja usluga uz naknadu. Oporezivanje prometa proizvoda i obavljanja usluga može se provoditi primjenom većeg broja oblika poreza na promet. Porez na promet dijelimo na opći porez na promet te na pojedinačne poreze na promet (trošarine ili akcize). Oporezivanje prometa općim porezom na promet može se obavljati primjenom različitih...
Porez na dohodak u Republici Hrvatskoj
Porez na dohodak u Republici Hrvatskoj
Doris Šaban
Porez na dohodak javlja se u vrijeme rastuće industrijalizacije, kada sve više ljudi ostvaruje dohodak čime se otvara mogućnost uvođenja dohotka kao novog predmeta oporezivanja. S obzirom na svoju slojevitost i tehniku ubiranja, porezni je oblik koji ulazi u krug najsloženijih poreznih oblika. Bitan preduvjet njegova uspješnog ubiranja je razvijeno gospodarstvo s visokom zaposlenošću, kvalitetno ustrojene računovodstvene i porezne službe te izražena spremnost poreznih obveznika...
Porezn sustavi Republike Hrvatske
Porezn sustavi Republike Hrvatske
Maja Brozović-Bušljeta
Porezi su prinudna, nepovratna, isključivo novčana davanja bez izravne protučinidbe. To su izvedeni prihodi koje država naplaćuje temeljem svog financijskog suvereniteta te ih troši prema svom nahođenju, što im daje karakteristiku nedestiniranih prihoda države. Snažan udio poreza u ukupnim prihodima države ukazuje i na postojanje, osim fiskalnih u smislu punjenja proračuna, i niza nefiskalnih ciljeva koji se mogu i trebaju ostvariti poreznom politikom. Tako je porezna...
Porezni sustav Republike Hrvatske
Porezni sustav Republike Hrvatske
Kristina Furač
Porezni sustav Republike Hrvatske sastoji se od 5 vrsta poreza gledajući po teritorijalnoj pripadnosti, a to su : Državni porezi, županijski porezi, gradski ili općinski porezi ,zajednički porezi te porezi na dobitke od igara na sreću i naknade na priređivanje igara na sreću. Državne poreze čini : porez na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez po tonaži broda, porez na trošarine. Opće poznato je da je jedan od najizdašnijih poreza ,porez na dodanu vrijednost odnosno PDV.
Portofolio strategija
Portofolio strategija
Petra Bujan
Tema ovog rada je Portofolio strategija. Kao takav, rad obrađuje strategiju kao pojam, strateški menadžment, proces izrade i provedbe strategije te strategijsko planiranje. Također, u radu je obrađeno pet generičkih konkurentskih strategija koje su izuzetno bitne za uspješno konkuriranje i ostvarivanje konkurentske prednosti nad konkurentima. Važno je istaknuti kako strategija ima i svoje razine, globalnu razinu, razinu poslovnih jedinica te razinu poslovnog funkcijskog područja. U...

Pages