Pages

POMORSKO DOBRO
POMORSKO DOBRO
Branislav Barišić
Završnim radom se obrađuje tema pomorskog dobra a ujedno i prati povijesni razvoj pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj kao općeg dobra. Objašnjava se pojam pomorskog dobra i njegova podjela, a nakon toga naglasak rada je na postupku utvrđivanja granice, raspolaganja pomorskim dobrom i njegovoj zaštiti i upravljanju. Također se prikazuje problem devastacije pomorskog dobra koji je prisutan zbog neadekvatnih zakonskih propisa te problem financiranja projekata na pomorskom dobru...
POSJED I NJEGOVA PRAVNA ZAŠTITA
POSJED I NJEGOVA PRAVNA ZAŠTITA
Ivana Radočaj
U ovom radu je prikazan posjed te njegove pravne zaštite. Posjed potječe od latinskog naziva „possessio“ što označava posjedovanje, a ona dolazi od riječi „possidere“ što znači posjedovati . Posjed je pravno relevantna faktička vlast koju neka osoba ima glede neke određene stvari. Za posjed kažemo da je činjenica kojom je određena stvar podvrgnuta razmjerno trajnoj vlasti određene osobe koja je neposredna i koja djeluje apsolutno. Subjekti prava mogu biti i...
POSLOVNA SPOSOBNOST FIZIČKE OSOBE I SUDSKI POSTUPCI
POSLOVNA SPOSOBNOST FIZIČKE OSOBE I SUDSKI POSTUPCI
Sandra Okanović
Poslovna sposobnost je izraz u pravnom sustavu koji znači dvije stvari: sposobnost imati prava i sposobnost djelovanja po tim pravima. U praksi poslovna sposobnost osigurava da je osoba prepoznata pred zakonom i da može donositi odluke o svom životu, ostvarivati prava, pristupati pravnom sustavu, sklapati ugovore i govoriti u svoje ime. Kako bi osobe s invaliditetom mogle dobiti odgovarajuću potporu, u skladu s njihovom voljom i potrebama nužno bi bilo omogućiti dostupnost niz...
POSLOVNA SPOSOBNOST FIZIČKE OSOBE I SUDSKI POSTUPCI
POSLOVNA SPOSOBNOST FIZIČKE OSOBE I SUDSKI POSTUPCI
Dubravko Dragičević
Poslovna sposobnost je izraz u pravnom sustavu koji znači dvije stvari: sposobnost imati prava i sposobnost djelovanja po tim pravima. U praksi poslovna sposobnost osigurava da je osoba prepoznata pred zakonom i da može donositi odluke o svom životu, ostvarivati prava, pristupati pravnom sustavu, sklapati ugovore i govoriti u svoje ime. Kako bi osobe s invaliditetom mogle dobiti odgovarajuću potporu, u skladu s njihovom voljom i potrebama nužno bi bilo omogućiti dostupnost niz...
POSLOVNO ORGANIZIRANJE NEPROFITNE
 ORGANIZACIJE
POSLOVNO ORGANIZIRANJE NEPROFITNE ORGANIZACIJE
Ana Pejnović
Pojam poslovne organizacije opće je poznat termin. On obuhvaća različite pojmove koji određuju različite forme poslovnih udruženja bilo da je riječ o kompanijama, poduzećima, korporacijama, tvrtkama, društvima, partnerstvima, itd. Neprofitna organizacija predstavlja takav način uređenja organizacije čiji primaran cilj nije direktno ostvarivanje prihoda već je obično cilj pružanje usluga koje će zadovoljiti potrebe društva. Neprofitnim nevladinim organizacijama...
PRAVA ČLANOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
PRAVA ČLANOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Danijela Žagrović
Trgovcem se smatra svaka pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu. Da bi se osnovalo društvo osoba potrebne su najmanje dvije osobe. Kod osnivanja društava osoba nije propisan iznos temeljnog kapitala. Kod društva kapitala, kapital je temelj udruživanja i povezivanja, a pri osnivanju je predviđen minimalni iznos temeljnog kapitala koji je potreban za osnivanje...
PRAVNI OKVIR KONCESIJA
PRAVNI OKVIR KONCESIJA
Denis Bićanić
U radu se razmatra pravni okvir koncesija i izlaže geneza pravnog uređenja koncesija od 1990. godine do novog Zakona o koncesijama iz 2017.godine. Novi zakon je svojevrstan nastavak zakonodavne djelatnosti nakon donošenja Direktive 2014/23/EU o dodjeli ugovora o koncesiji kojom su postavljeni novi standardi Europske unije, obvezujući za Republiku Hrvatsku. U radu se nadalje razmatra sam pojam koncesije, postupak davanja koncesije, ugovor o koncesiji, prestanak koncesije i pravna...
PRAVNI USTROJ DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
PRAVNI USTROJ DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Magdalena Jergović
Društvo s ograničenom odgovornošću je trgovačko društvo u koje jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba ulažu temeljne uloge s kojima sudjeluju u unaprijed dogovorenom temeljnom kapitalu. Temeljni udjeli služe za stjecanje poslovnih udjela koji se ne mogu izraziti u vrijednosnim papirima. Ovaj tip društva svrstavamo u mješoviti jer se nalazi na razmeđi između društva osoba (personalni tip) i društva kapitala (kapitalni tip). Ono sjedinjuje u sebi neka svojstva i jednog ...
PRAVO NA AZIL
PRAVO NA AZIL
Ivana Grdešić
Kraj 19.stoljeća je obilježio veliki broj izbjeglica koje su tražile zaštitu svojih obitelji i njihovih života. Međunarodna zajednica je počela intenzivnije raditi na suradnji država i na razvoju sustava međunarodne zaštite koji će priznavati prava na zaštitu onima koji je i zatraže. To je dovelo do prava na azil koje je kao temeljno ljudsko pravo zajamčeno u mnogim zemljama. Azil predstavlja zaštitu pojedinca koju daje država na čijem teritoriju se osoba nalazi. Kao...
Paneuropski prometni koridori
Paneuropski prometni koridori
Dragana Vidoš
Prometna povezanost bilo koje regije nužna je za njen gospodarski razvoj. Stoga su države članice Europske unije desetljećima sustavno radile na međusobnoj prometnoj povezanosti, ali i povezanosti s ostatkom svijeta. Kao rezultat tih nastojanja nastali su Paneuropski prometni koridori. Oni su prometni pravci koji omogućuju brz i jeftin prijevoz ljudi i tereta, a zahvaljujući povezanosti s mnogim prometnim središtima, omogućuju primjenu intermodalnog i multimodalnog prijevoza. Kako...
Participacija žena u politici
Participacija žena u politici
Irena Milinković
Već od pamtivijeka žene u društvu nisu bile u ravnopravnom položaju s muškarcima. No, s vremenom položaj se žena mijenjao i danas se bitno razlikuje u odnosu na prošlost. U prošlosti je njihov položaj bio veoma težak jer je većina ljudi smatrala da im je mjesto kod kuće, nisu se smjele pojavljivati na ulicama, društvu, a kamoli u politici. Razvojem društva postignuti su značajni pomaci što se tiče položaja žena na tržištu rada. Bez obzira što su prošla stoljeća od...
Plan marketinga turističke destinacije
Plan marketinga turističke destinacije
Manuela Filipović
Turistička destinacija promatra se kao zasebna prostorna jedinica koja raznovrsnošću turističkih proizvoda, posjetiteljima/turistima, odnosno potrošačima nudi potpuno zadovoljenje turističkih potreba. Kako bi moguće turiste informirali o turističkim proizvodima koje neka destinacija nudi, svaka turistička destinacija mora se kvalitetnom promocijom prezentirati na tržištu, te provoditi i sve ostale marketinške aktivnosti koje imaju veliki značaj za razvoj destinacije i za ...

Pages