Pages

Osobe ovlaštene za vođenje poslova u trgovačkim društvima
Osobe ovlaštene za vođenje poslova u trgovačkim društvima
Ivana Čolig Vadlja
Vođenje poslova društva odnosi se na svako djelovanje usmjereno prema ostvarenju cilja zbog kojeg je društvo osnovano i ne odnosi se na osnove društva. O vođenju poslova može se govoriti u užem i širem smislu. Zastupanje je vođenje poslova društva poduzimanjem pravnih radnji prema trećima. Zastupanje društva i poduzimanje pravnih radnji pred sudom te upravnim i drugim organima. Uprava društva mora voditi poslove dioničkog društva na vlastitu odgovornost i mora voditi brigu o...
Osobe u sustavu sporta
Osobe u sustavu sporta
Nikolina Lulić
Osnovni kadrovi u sportu, nosioci sportske pripreme, jesu treneri i ostali stručni kadrovi. Stručne poslove u sportskim klubovima i udrugama za sportsku rekreaciju. Čak 38.9 % ljudi koji su obavljali stručne poslove nije imalo nikakvu razinu stručne spreme ili osposobljenosti za obavljanje tih poslova. S obzirom na značajni broj nedovoljno stručnih kadrova u hrvatskom sportu, a u svjetlu Zakona o športu potrebno je regulirati pitanja stručne spreme i mogućnosti obavljanja...
Osobno bankarstvo i kreditiranje građana
Osobno bankarstvo i kreditiranje građana
Mihaela Kulaš
Svrha rada je ispitati utjecaj i osnovna načela bankarskog poslovanja, s naglaskom na osobno bankarstvo i kreditiranje građana. Bankarski poslovi su vrlo složeni, a među najvažnijima ističu se kreditni i depozitni poslovi. Osobno bankarstvo predstavlja cjelovit proces prikupljanja, upravljanja, raspodjele i trošenja novca, a osobni bankar je vid usluge koje banke pružaju svojim klijentima, samo u odabranim poslovnicama. U radu će se istražiti prednosti i nedostaci usluge osobnog...
Očevid prometne nesreće u noćnim uvjetima: Sudar osobnog vozila i bicikla
Očevid prometne nesreće u noćnim uvjetima: Sudar osobnog vozila i bicikla
Katarina Nikšić
Čovjek, vozilo i cesta temeljni su čimbenici koji utječu na sigurnost cestovnog prometa. Zajedničkim analiziranjem i unapređenjem doprinosi se sigurnijem odvijanju prometa, a u protivnom najčešće dolazi do nastanka prometnih nesreća. Sama prometna nesreća se definira kao događaj na cesti u kojem je sudjelovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojem je najmanje jedna osoba ozlijđĎena ili poginula ili u roku od 30 dana preminula od posljedica te prometne nesreće ili je...
PLANIRANJE U PODUZEĆU
PLANIRANJE U PODUZEĆU
Elena Samaržija
Planiranje u poduzeću je vrlo aktualna tema, posebice u ovim vremenima kada je potrebno vrlo detaljno razraditi svaki dio poslovanja, odnosno upravljanja poslovanjem poduzeća. Svako poduzeće utvrđuje ciljeve kojima teži i treba neprekidno voditi brigu o odvijanju i poboljšanju svojega poslovanja što je uvjet da postigne zadovoljavajuće rezultate i opstane na tržištu. Svrha ovog rada je ukazivanje važnosti uloge planiranja kao funkcije upravljanja, ali i povezanost planiranja...
POMORSKO DOBRO
POMORSKO DOBRO
Branislav Barišić
Završnim radom se obrađuje tema pomorskog dobra a ujedno i prati povijesni razvoj pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj kao općeg dobra. Objašnjava se pojam pomorskog dobra i njegova podjela, a nakon toga naglasak rada je na postupku utvrđivanja granice, raspolaganja pomorskim dobrom i njegovoj zaštiti i upravljanju. Također se prikazuje problem devastacije pomorskog dobra koji je prisutan zbog neadekvatnih zakonskih propisa te problem financiranja projekata na pomorskom dobru...
POSJED I NJEGOVA PRAVNA ZAŠTITA
POSJED I NJEGOVA PRAVNA ZAŠTITA
Ivana Radočaj
U ovom radu je prikazan posjed te njegove pravne zaštite. Posjed potječe od latinskog naziva „possessio“ što označava posjedovanje, a ona dolazi od riječi „possidere“ što znači posjedovati . Posjed je pravno relevantna faktička vlast koju neka osoba ima glede neke određene stvari. Za posjed kažemo da je činjenica kojom je određena stvar podvrgnuta razmjerno trajnoj vlasti određene osobe koja je neposredna i koja djeluje apsolutno. Subjekti prava mogu biti i...
POSLOVNA SPOSOBNOST FIZIČKE OSOBE I SUDSKI POSTUPCI
POSLOVNA SPOSOBNOST FIZIČKE OSOBE I SUDSKI POSTUPCI
Dubravko Dragičević
Poslovna sposobnost je izraz u pravnom sustavu koji znači dvije stvari: sposobnost imati prava i sposobnost djelovanja po tim pravima. U praksi poslovna sposobnost osigurava da je osoba prepoznata pred zakonom i da može donositi odluke o svom životu, ostvarivati prava, pristupati pravnom sustavu, sklapati ugovore i govoriti u svoje ime. Kako bi osobe s invaliditetom mogle dobiti odgovarajuću potporu, u skladu s njihovom voljom i potrebama nužno bi bilo omogućiti dostupnost niz...
POSLOVNA SPOSOBNOST FIZIČKE OSOBE I SUDSKI POSTUPCI
POSLOVNA SPOSOBNOST FIZIČKE OSOBE I SUDSKI POSTUPCI
Sandra Okanović
Poslovna sposobnost je izraz u pravnom sustavu koji znači dvije stvari: sposobnost imati prava i sposobnost djelovanja po tim pravima. U praksi poslovna sposobnost osigurava da je osoba prepoznata pred zakonom i da može donositi odluke o svom životu, ostvarivati prava, pristupati pravnom sustavu, sklapati ugovore i govoriti u svoje ime. Kako bi osobe s invaliditetom mogle dobiti odgovarajuću potporu, u skladu s njihovom voljom i potrebama nužno bi bilo omogućiti dostupnost niz...
POSLOVNO ORGANIZIRANJE NEPROFITNE
 ORGANIZACIJE
POSLOVNO ORGANIZIRANJE NEPROFITNE ORGANIZACIJE
Ana Pejnović
Pojam poslovne organizacije opće je poznat termin. On obuhvaća različite pojmove koji određuju različite forme poslovnih udruženja bilo da je riječ o kompanijama, poduzećima, korporacijama, tvrtkama, društvima, partnerstvima, itd. Neprofitna organizacija predstavlja takav način uređenja organizacije čiji primaran cilj nije direktno ostvarivanje prihoda već je obično cilj pružanje usluga koje će zadovoljiti potrebe društva. Neprofitnim nevladinim organizacijama...
PRAVA ČLANOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
PRAVA ČLANOVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Danijela Žagrović
Trgovcem se smatra svaka pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu. Da bi se osnovalo društvo osoba potrebne su najmanje dvije osobe. Kod osnivanja društava osoba nije propisan iznos temeljnog kapitala. Kod društva kapitala, kapital je temelj udruživanja i povezivanja, a pri osnivanju je predviđen minimalni iznos temeljnog kapitala koji je potreban za osnivanje...
PRAVNI OKVIR KONCESIJA
PRAVNI OKVIR KONCESIJA
Denis Bićanić
U radu se razmatra pravni okvir koncesija i izlaže geneza pravnog uređenja koncesija od 1990. godine do novog Zakona o koncesijama iz 2017.godine. Novi zakon je svojevrstan nastavak zakonodavne djelatnosti nakon donošenja Direktive 2014/23/EU o dodjeli ugovora o koncesiji kojom su postavljeni novi standardi Europske unije, obvezujući za Republiku Hrvatsku. U radu se nadalje razmatra sam pojam koncesije, postupak davanja koncesije, ugovor o koncesiji, prestanak koncesije i pravna...

Pages