undergraduate thesis
PREGLED MODELA OBRAĈUNA ZAJMOVA S PRIMJEROM IZ POSLOVNE PRAKSE

Marija Rukavina (2015)
Polytechnic Nikola Tesla in Gospić
Business department